HET GROOT MONDIAAL POLITIEKE MOORDEN KWARTETSPEL

Arjan Onderdenwijngaard 2009

 

HGMPMK

Kwartetspel bestaande uit 15 kwartetten van vermoorde politici en mensen die vermoord werden om redenen van afkomst, religieuze of politieke overtuiging, vanwege hun mening of recht op vrije nieuwsgaring.

Daarnaast 1 kwartet bestaande uit mensen die op dit moment ernstig bedreigd worden vanwege hun meningen of publicaties.

Het spel bestaat uit 64 kaarten (74 mm X105 mm) in een zwart gelakt, houten opbergkistje. Het werd speciaal gemaakt voor de groepsexpositie ‘Democracy in Action, an artists point of view’ georganiseerd door Stichting Eutopia te Amsterdam en werd voor het eerst tentoongesteld in het Atrium van het Stadhuis van Den Haag, eind september 2009.

Gemengde techniek.

 

Democracy in action an artists point of viewArjan D NL 40 september 2009 312 - kopie Democracy in action an artists point of view 2

De gedachte achter het spel is dat al sinds mensenheugenis mensen bedreigd worden om hun  politieke ideeën, hun gevoerde politiek of hun oppositie tegen de gevoerde politiek.

De individuele mens is vaak slachtoffer van de situatie waarin hij verkeert, de tijd waarin hij leeft en de keuzen die hij op dat moment maakt of niet maakt, al dan niet bewust.

Zoals het spel laat zien, zijn er overal ter wereld zowel dictatoren als revolutionairen vermoord. Zowel verzetstrijders als regeringsleiders. Mensen van elke religieuze of etnische achtergrond, uit alle sociale klassen en van alle leeftijden. Sommigen van hen zijn in de loop der tijd iconen geworden van de mensheid, anderen raakten snel in de vergetelheid. Dader en slachtoffer zijn vaak dezelfden. Verguist door de een, verheerlijkt door de ander. Opkomen voor je ideeën en je rechten, je politieke voorkeur of gevoerde politiek blijft een gevaarlijke bezigheid. Ieder moment kan je bedreigd worden of vermoord.

De meeste van ons kiezen liever voor een leven buiten de spotlights en buiten de cirkels van de macht. Zij conformeren zich aan de politieke situatie, verkiezen een rustig leven en becommentariëren (vaak in anonimiteit en in eigen kring) slechts vanaf de zijlijn op veilige afstand. Slechts enkelen nemen (politieke) verantwoordelijkheid en maken keuzen, met alle risico’s van dien.

Het Groot Mondiaal Politieke Moorden Kwartet Spel bestaat uit de volgende 16 kwartetten:

1-      Iconen

HGMPMK Iconen - kopie

2-      Religieuze leiders

3-      Revolutionairen

HGMPMK Revolutionairen - kopie

4-      Mensenrechtenactivisten

5-      Oppositieleiders

6-      Romeinse keizers

HGMPMK Romeinse keizers - kopie

7-      Amerikaanse presidenten

HGMPMK Amerikaanse presidenten - kopie

8-      Zuid Amerikaanse presidenten

9-      Afrikaanse presidenten

10-    Aziatische presidenten

11-    Regeringsleiders Midden Oosten

12-    Regeringsleiders Europa

13-    Nederlandse regeringsleiders

14-    Nederlandse verzetsstrijders

15-    Nederlandse journalisten

16-    Ernstig bedreigden

HGMPMK Ernstig bedreigden - kopie

 

Van de Indonesische versie van het spel werd bij expositie in GFJA, de galerie van het Nationale Indonesische Fotoperbureau Antara in 2011 een speelbaar kwartet als catalogus gemaakt in een oplage van 500 stuks. En er werd een T-shirt gedrukt met daarop het gehele kwartet. Beiden zijn nog verkrijgbaar.

Kuartet Anne Frank - web

T-Shirt Kwartet - kopie 2