SHARING-A-HISTORY

Arjan Onderdenwijngaard 2009/2012

 

poster A3 def

 

SHARING-A-HISTORY is een uitnodiging om een verhaal te delen over de macht en kracht van woorden en de wereld van communicatie. En een verhaal dat een gedeelde geschiedenis tussen de kinderen van verschillende naties reflecteert. In het bijzonder: verhalen over de relatie tussen Indonesië en Nederland, landen die met elkaar verbonden zijn door verschillende gebeurtenissen en een lange gedeelde geschiedenis. Door gebruik te maken van de Nederlandse vocabulaire die werd opgenomen in het moderne Indonesisch, probeer ik het gezicht van het kolonialisme te onderzoeken zoals ons dat wordt onderwezen. Niet alleen met de nadruk op onderdrukking en uitbuiting of slechts over heldendaden en met nostalgie.  Dit drukt als een zware last op onze schouders en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Juist het tegenovergestelde daarvan probeer ik te belichten:  het herwaarderen van de acculturatie van de talen en culturen van beide landen. Om op deze manier de verschillende standpunten samen te knopen en nieuwe, gedeelde waarden het licht te doen laten zien.

5

De expositie bestaat uit vele verschillende verhalen, in vijf grote werken, die worden gepresenteerd als installatie door middel van  fotografie, poëzie, papier- en driedimensionale werken. 

De installatie werd in Yogyakarta speciaal voor Arslonga gemaakt in de maanden februari, maart en april 2009. Het grootste deel van de installatie is tijdens opslag verloren gegaan en gerecreëerd in Depok gedurende de maanden januari, februari en maart 2012.

 

I         DEAD WORDS, DODE WOORDEN, WETENSCHAP.

8213 van oorsprong Nederlandse woorden die zijn opgenomen in het  Indonesisch, geschreven op steekkaarten. Op alfabetische volgorde geplaatst in 3 Jati Londo houten kaartenbakken en gepresenteerd op een Jati Londo houten tafel. Yogyakarta, februari/maart 2009, recreatie Depok januari/februari 2012.

Referentie: ‘Loan Words in Indonesian and Malay’, Russell Jones, general editor, KITLV Press Leiden, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008. 

8  

II      LIVING WORDS, LEVENDE WOORDEN, KENNIS.

8 Dubbele krantenpagina’s uit verschillende Indonesische nationale en regionale dagbladen, waarin de van oorsprong Nederlandse woorden met een markeerstift rood gemaakt zijn. Geplakt op 4 panelen. Yogyakarta, februari/maart 2009.

Arjan D INA 14 april  2013 234

  

III      EVERYDAY WORDS, ALLEDAAGSE WOORDEN.

Fotocollage van 220 foto’s met van oorsprong Nederlandse woorden, die langs de kant van de weg werden gefotografeerd . 176 foto’s formaat 10x15 cm. en 44 foto’s formaat 20x 25 cm. De meeste zijn digitaal gefotografeerd in 2009. De rest bestaat uit scans van dia’s uit zijn Indonesië-archief. Geplakt op 2X2 panelen. Indonesië 1987-2011.  Recreatie Depok maart 2012. 

SAH werk III

 

IV       WORLD OF WORDS, WERELD VAN WOORDEN.

Alfabet bestaande uit 26 foto’s (waarvan 20 scans van dia’s uit archief en 6 digitaal), met daaronder een woord als op een leesplankje. Iedere foto portretteert een wereld van Nederlandse invloed op diverse gebieden van de Indonesische maatschappij en cultuur, die achter de verschillende woorden schuilgaat. Indonesië, 1987-2011. Recreatie Depok maart 2012

SAH werk IV

 

V         MEANINGFUL WORDS, BETEKENISVOLLE WOORDEN.

Associatieve poëzie gebruik makend van (van oorsprong Nederlandse) woorden. De compositie in een paar honderd  woorden schetst de beladen en traumatische, eeuwenlange geschiedenis tussen Nederland en Indonesië vanaf het  feodalisme (tot de komst van de Europeanen) tot en met de reformasi (reformatie, 1998). Depok, maart 2012.

SAH werk V a